BẠN XỨNG

ĐÁNG HƠN

Đăng ký và nhận gói người mới bắt đầu:

Hãy tham gia ngay và bắt đầu với 30 $ MIỄN PHÍ

Nhà môi giới cao cấp sẽ dạy kèm MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ truy cập vào trung tâm giáo dục tài chính

Hãy tham gia ngay và bắt đầu với 30 $ miễn phí

Đăng ký với một nhà môi giới được quy định hàng đầu và tận hưởng sự minh bạch và bảo mật đầy đủ

Môi giới tài chính điều tiết

SMInvest tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về yêu cầu quy định để đảm bảo trải nghiệm đầu tư an toàn nhất cho khách hàng của mình.

Cam kết làm cho bạn trở thành nhà đầu tư tốt nhất bạn có thể trở thành

Xây dựng kiến thức của bạn và tăng cường sự tự tin của bạn với sự giúp đỡ của đào tạo chuyên dụng, hỗ trợ liên tục và các tài nguyên giáo dục phong phú của chúng tôi. **

Đầu tư vượt trội. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Giao dịch tại nhà hoặc trên đường đi. Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trên thị trường một lần nữa.

Phương thức tài trợ

Risk Warning:

SMINVEST is a trading name of Scope Markets Ltd. Financial Services are provided by Scope Markets LTD, registration number 145,138 (21 Regent street, Belize City, Belize). SMINVEST website is operated by Scope Markets EOOD, registration number 204237671 (66 Vitosha Blvd, 4th floor, Triaditsa district, Sofia Municipality, Bulgaria). Scope Markets Ltd is regulated by the International Financial Services Commission of Belize (IFSC) under license number IFSC/60/373/TS/18.

Risk Warning

Please note that forex trading and trading in other leveraged products involves a significant level of risk and is not suitable for all investors. Trading in financial instruments may result in losses as well as profits and your losses can be greater than your initial invested capital. Before undertaking any such transactions, you should ensure that you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary. Read our full risk disclosure.

Jurisdictions and restrictions

Scope Markets does not offer its services to the residents of certain jurisdictions such as Afghanistan, Cote d'Ivoire, Cuba, Iran, Libya, Myanmar, North Korea, Sudan, Puerto Rico, USA, Syria, and Ecuador. Please check Restricted Countries