BẠN XỨNG

ĐÁNG HƠN

Đăng ký và nhận gói người mới bắt đầu:


Hãy tham gia ngay và bắt đầu với 30 $ MIỄN PHÍ

Nhà môi giới cao cấp sẽ dạy kèm MIỄN PHÍ

Truy cập vào trung tâm giáo dục tài chính MIỄN PHÍ 

Hợp pháp

SM-INVEST là tên giao dịch của Scope Markets. Dịch vụ tài chính được cung cấp bởi Scope Markets LTD, số đăng ký 145.138 (số 5 đường Cork, thành phố Belize, Belize). Trang web SM-INVEST được điều hành bởi Scope Markets, số đăng ký 204237671 (66 Vitosha Blvd, tầng 4, quận Triaditsa, thành phố Sofia, Bulgaria). Scope Markets Ltd được quy định bởi Ủy ban dịch vụ tài chính quốc tế của Mexico (IFSC) theo số giấy phép IFSC/60/373/BCA/19.


Cảnh báo rủi ro

Xin lưu ý rằng giao dịch ngoại hối và giao dịch trong các sản phẩm có đòn bẩy khác có mức độ rủi ro đáng kể và cảnh báo với tất cả các nhà đầu tư. Giao dịch các công cụ tài chính có thể dẫn đến thua lỗ cũng như lợi nhuận và khoản lỗ của bạn có thể lớn hơn vốn đầu tư ban đầu của bạn. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào như vậy, bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Đọc đầy đủ công bố rủi ro của chúng tôi .


Thẩm quyền và hạn chế

Scope markets không cung cấp dịch vụ của mình cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định như các quốc gia thành viên EU, Iceland, Na Uy, Liechtenstein, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Cuba, Iran, Libya, Myanmar, Bắc Triều Tiên, Sudan, Puerto Rico, Hoa Kỳ, Syria và Ecuador. Vui lòng tìm hiểu Các quốc gia không được giao dịch.